Wat is een burn-out?

Er zijn verschillende definities te vinden en, zelfs in de wetenschap, verschillende meningen over wat een burn-out nou precies is en hoe de diagnose gesteld kan worden.

Op deze website hanteren wij het uitputtingssyndroom als definitie.

Uitputtingssyndroom

Een burn-out is een staat van lichamelijke en / of geestelijke uitputting, ten gevolge van langdurige overbelasting. Hierbij ontstaan talloze lichamelijke en geestelijke klachten.

Om een burn-out vast te stellen moet er sprake zijn van:

  1. ófwel voortdurende vermoeidheid die langer dan 3 maanden duurt en niet verminderd wordt met rusten of slapen
  2. ófwel voortdurende gespannenheid, onrust, trillerigheid of nervositeit (altijd “aan” staan) die langer dan 3 maanden duurt en niet verminderd wordt als er gerust wordt

met daarbij ten minste één van onderstaande problemen:

  • cognitieve problemen zoals slechte concentratie, slecht geheugen, niet kunnen nadenken of beslissen
  • psychische problemen die eerder niet aan de orde waren zoals angst- en paniek, veel huilen of prikkelbaarheid
  • onverklaarbare lichamelijke klachten

Ga altijd naar de huisarts als je denkt dat je een burn-out hebt. Het is van belang om jezelf volledig te laten onderzoeken om te kunnen uitsluiten dat je problemen niet door een andere ziekte of aandoening worden veroorzaakt.

Bovenstaande methode om een diagnose te stellen wordt overigens niet gehanteerd door huisartsen. Huisartsen zijn erg terughoudend met het afgeven van de diagnose “burn-out” en noteren maar al te vaak “depressie”.

Doe hier een gratis burn-out test.

Oorzaak

In tegenstelling tot de overheid en zorgverzekeraars zijn wij op deze website van mening dat een burn-out niet alleen maar door het werk wordt verzoorzaakt. Wie géén werk heeft kan net zo goed een burn-out krijgen.

Uitputting wordt veroorzaakt door langdurige overbelasting zonder daar tegenover voldoende rust, ontspanning en slaap te plaatsen. Iedereen kan dus een burn-out krijgen, scholieren, studenten, sporters, mantelzorgers, etc.

Deze overbelasting zonder voldoende rust kan veroorzaakt worden door persoonlijkheidsproblematiek zoals angst, perfectionisme, onzekerheid en zelfopoffering. Maar ook bijvoorbeeld door enthousiasme, te hard werken omdat het zo leuk is, te veel sociale activiteiten, te hard sporten, gebruik van social media, of gebruik van stimulerende middelen.

De druk vanuit onze maatschappij is ook een belangrijke oorzaak van burn-out, die bijna nooit wordt genoemd.

Iedereen die rust, ontspanning en slaap verstoort, en lichaam, hersenen of geest te veel en te vaak aan het werk zet, kan in een burn-out terecht komen.

Een burn-out is dus géén zwakte of een teken “dat je het niet aan kan”. Vaak zijn het de sterkste, hardst werkende, meest bevlogen mensen die er in terecht komen.

(Advertentie)