Over burn-out.support

De informatie op deze website is tot stand gekomen op basis van meer dan vijf jaar onderzoek. Dit bestond uit gesprekken met huisartsen, psychologen, coaches, psychotherapeuten en het UWV, ervaringen en reacties van honderden burn-out patiënten, en informatie uit tientallen boeken en (wetenschappelijke) artikelen.

Op deze website worden géén producten, diensten of behandelingen verkocht. Alle informatie wordt gratis en zonder belangenverstrengeling aangeboden. Alle links naar andere websites, producten of diensten zijn puur informatief en er zijn géén affiliate links of verdiensten aan gekoppeld.

Deze website is een uitgave van P-Edge media.

Contact opnemen

Neem contact op via deze pagina.

Privacybeleid

Bekijk het privacybeleid op deze pagina.

Copyright

© 2023 P-Edge media – alle tekst, foto’s en andere content op deze website.