Een andere kijk op burn-out: waarom deze website?

Er zijn al heel veel websites, boeken en artikelen in de media over burn-out in Nederland. Helaas is de informatie die gegeven wordt vaak achterhaald of onjuist. Dit heeft verschillende oorzaken:

  1. er is geen duidelijke definitie van burn-out die overal gehanteerd wordt
  2. de overheid en ziektekostenverzekeraars zien burn-out uitsluitend als beroepsziekte en niet als algemeen voorkomende aandoening
  3. er bestaat géén eenduidige reguliere behandeling voor burn-out
  4. coaches, alternatieve therapeuten en anderen proberen elk op hun eigen manier geld te verdienen aan burn-out

Heb je een burn-out dan is dit allemaal erg onhandig. Je herstel kan worden tegengewerkt of je probleem kan nog groter worden als je niet de juiste maatregelen neemt.

Maar je bent net ingestort, je kan nergens tegen en je hoofd wil niet meer. Zie dan maar eens de juiste informatie te vinden met alle bovenstaande verwarrende aspecten.

De andere kijk op burn-out

Op deze website wordt op een andere manier naar burn-out gekeken. Meer vanuit de verstoring van het lichaam en het zenuwstelsel, in plaats van als psychische aandoening. Het is al lang wetenschappelijk bekend dat spanning, stress, en uitputting lichamelijke reacties veroorzaken, en dat burn-out niet “tussen de oren” zit.

Wij hanteren daarbij de Zweedse definitie voor burn-out: uitputttingssyndroom.

De informatie op deze website is tot stand gekomen op basis van meer dan vijf jaar onderzoek, bestaande uit gesprekken met huisartsen, psychologen, coaches, psychotherapeuten en het UWV, ervaringen en reacties van honderden burn-out patiënten, en informatie uit tientallen boeken en (wetenschappelijke) artikelen.

De belangrijkste en meest opvallende bevindingen waren:

  1. een burn-out is géén psychische aandoening, maar een lichamelijke toestand.
  2. de meeste aangeboden therapieën en behandelingen, inclusief het gebruik van antidepressiva, genezen burn-out niet.
  3. het verwijderen van stressfactoren en het structureel invoeren van extra rust en slaap is de enige oplossing die aantoonbaar werkt.

Ook is op deze website een gratis burn-out test te doen die zich niet richt op het werk en juist wél op de lichamelijke gesteldheid.

Daarnaast zijn alle vragen en antwoorden over burn-out te vinden op basis van de bovenstaande bevindingen en definitie.

Daarbij merken we op dat er op deze website géén produkten, diensten of behandelingen worden verkocht. Alle informatie wordt gratis en zonder belangenverstrengeling aangeboden. Alle links naar andere websites, producten of diensten zijn puur informatief en er zijn géén affiliate links of verdiensten aan gekoppeld.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op.

(Advertentie)